Alimu 2 ma kuma sukuluni wa Kisii High school, umunthi kioko nimasembwa kuiitiwa sivitali mena maumiisye ma kutonyangwa na kavyu ni mumanyiwa umwe wa kilasi kya Form 3.


Alimu 2 ma kuma sukuluni wa Kisii High school, umunthi kioko nimasembwa kuiitiwa sivitali mena maumiisye ma kutonyangwa na kavyu ni mumanyiwa umwe wa kilasi kya Form 3.

Mwalimu umwe kati wa asu, ewetwa ta wina maumiisye manene.

Kiu kyeethiwa umunthi kioko, itina wa Mwalimu umwe kumukulya mumanyiwa usu wa form 3,aelesye niki ukie kilasini e muselee, nayu amwosa amutwaa staff room, na amakulya atulye ndu.

Kumana na kiko kyu, niwo mumanyiwa usu uthatie na aumya kavyu koi, vala waumisya muno mwalimu usu kwa kumutonyanga nako, na mwalimu usu ungi wa keeli, nake akwata maumiisye athi kutaania usu ungi ei anavithukiwa.

Kuatiania na report kuma Sivitalini wa Ram vala asu 2 mekuiitiwa, Mwalimu umwe akwatite maumiisye manene ma uthyu, muongo na maau, indi ula ungi eiina maumiisye o manini, vala waiitwa na avutiwa enuka.