Akari Isiolo baingi aciari kuregana na cukuru kurugurwa kagita gaka ka murimo jwa Covid19


Akari Isiolo, baingi aciari nibakwenda thirikari itige mpwii kurugura macukuru bakiuga bubu ni gwikira aana ugwatine bunene bwa kugwatwa ni murimo jwa corona bakithingatirwa miiri yao itina inya uria.

Bakiaria na Muuga FM aciari baba nibakuuga kaaba bakare na aana bao nja mwanka thiina iji ithire antu a kubengiria gikuune gukurukira murimo jwa corona.

Nibongerete kuuga kaaba  kinya aana bacokere cukuru kiraci kiria bankite mwaka jungi kuinga mwanya jwa kagita karia bakarite nja, antu a kubetikiria gucooka cukuru indiria nthiguru yonthe igukandana na ururu bwa corona.