Afungwa mbee wa ngili 1,800 nimasemba na maaiya muumbini, itina wa yela yimwe nthi ya Nigeria kwithiwa yavithukiwa ni imaamai.


Afungwa mbee wa ngili 1,800 nimasemba na maaiya muumbini, itina wa yela yimwe nthi ya Nigeria kwithiwa yavithukiwa ni imaamai.

Ndeto isu ni kuatiania na maovisaa ma silikali ma nthi isu ya Nigeria.

Imaamai isu isu syiwetwa ta syatumia syindu ila syatuika ta Bomu kukima muango wa yela yiu, ula wavinguka na afungwa asu maumaaluka.

Kuvikia yu tii afungwa 6 mewetwa kana nimamina kusyokethya, vala 35 mainesya kwoneka.