Listen Live

“Bahari” is a Swahili word for ocean. Bahari FM’s tag line is Nuru ya Roho’

Bahari ni neno la kiswahili lenye kumaanisha mkusanyiko mkubwa wa maji ya chumvi yanayo zunguka mabara ya ulimwengu na visiwa, Na kibwagizo cha Bahari FM ni Nuru ya Roho.